Comunicat de presă Forţa Civică Timiş

Forţa Civică Timiş îşi manifestă profunda îngrijorare faţă de derapajele din ce în ce mai frecvente ale primarului Timişoarei, Nicolae Robu, de la linia de conduită firească, responsabilă şi respectuoasă, în raport cu cetăţenii oraşului.

Întrucât din calitatea sa de ales local, retribuit din banii cetăţenilor, edilul oraşului este dator să răspundă semnalărilor acestora. Considerăm firească şi îndreptăţită nevoia locuitorilor Timişoarei de a-i semnala edilului, excesiv de preocupat, din câte se pare, de situaţia cluburilor din Timişoara, prin intermediul unei recente scrisori deschise, situaţia deplorabilă a mijloacelor de transport în comun din oraşul nostru şi condiţiile improprii în care aceştia sunt nevoiţi să călătorească, mai cu seamă în aceste zile toride.

Forţa Civică Timiş îşi exprimă indignarea faţă de conţinutul răspunsului adresat cetăţenilor Timişoarei de către primarul Nicolae Robu în cursul zilei de joi, 8 august a.c., prin intermediul unei postări pe contul său de Facebook.

Faptul că primarul Timişoarei, în deplin dispreţ faţă de cetăţenii acestui oraş, care reprezintă, în fapt, exact raţiunea şi motivul pentru care un funcţionar public se află în exerciţiul atribuţiilor sale, îşi îngăduie în mod repetat şi fără nicio reţinere să îi atace dur pe toţi cei care îndrăznesc să nu împărtăşească aceleaşi opinii cu cele formulate de Domnia Sa denotă nu doar spirit dictatorial, ci şi mentalităţi de vechil. Aceasta denota atitudini perimate, specifice manierei de relaţionare cu cetăţenii a autorităţilor fostului regim comunist şi agreate, poate, la fostul loc de muncă al actualului primar. Atragem atenţia că ele sunt complet inadecvate cu actuala poziţie deţinută şi ceea ce ar trebui să fie conduita de relaţionare cu cetăţenii pe care poziţia publică pe care primarul Robu o ocupă îl obligă să o onoreze.

Acuzele primarului referitoare la faptul că scrisoarea cetăţenilor Timişoarei ar fi o dovadă de politicianism sunt nu doar jignitoare, ci şi profund insinuante, întrucât îi plasează pe cetăţenii Timişoarei – aceia despre care primarul afirmă că l-ar fi votat cu un număr de voturi mai mare chiar decât scorul obţinut de USL la nivelul judeţului Timiş în alegerile locale – într-o zonă a scenaristicii ieftine de partid şi a teoriilor conspiraţionsite. Aceasta este, din păcate, singura cale de acţiune care îi este accesibilă domnului Nicolae Robu şi care se adecvează cel mai bine logicii înguste pe care primarul o utilizează în înţelegerea problemelor cu care cetăţenii oraşului se confruntă. Spunem din păcate, pentru că procedând astfel, primarul nu va rezolva problemele constatate de către timişoreni.

A-i acuza, în fapt, pe semnatarii scrisorii respective că sunt nimic altceva decât instrumente puse în slujba unui scenariu diversionist care ar avea la bază nimic altceva decât stratageme politice şi a perpetua la infinit aceeaşi logică a discursului potrivit căreia tot ceea ce nu se întreprinde acum este din vina "grelei moşteniri" provenite de la administraţiile anterioare, nu face decât să dea măsura incompetenţei administrative a actualului primar şi a încremenirii sale în nişte automatisme de gândire şi acţiune absolut îngrijorătoare. Dovadă, încă o dată în plus, că Nicolae Robu, asemeni majorităţii covârşitoare a reprezentanţilor USL, este tributar unor mentalităţi păguboase, care aparţin altor timpuri, sperăm apuse.

Pe de altă parte, găsim simptomatică pentru tipul de gândire şi modalităţile de acţiune ale aleşilor USL formularea  – de-a dreptul hilară, dacă nu ar masca nişte  adevăruri atât de grave şi de dureroase! – potrivit căreia tramvaiele vechi vor fi reabilitate în aşa fel încât să pară ca noi.

Aplicând acest raţionament este însă mult mai lesne de înţeles că direcţiile de acţiune ale reprezentanţilor USL conferite diverselor domenii de interes direct pentru cetăţean sunt, la rândul lor, astfel gândite încât abordările în sine doar să pară noi şi de esenţă democratică, în vreme ce în realitate este vorba despre aceleaşi practici şi metode care plasează actuala coaliţie în continuarea liniei doctrinare imprimate României de fostul partid-stat PSD, care a izbutit, se pare, să îşi transfere complet linia ideologică rămăşiţelor unui PNL mutilat şi emasculat, ai cărui actuali reprezentanţi din eşalonul întâi nu îşi doresc nimic altceva decât să rămână agăţaţi în continuare, cu orice preţ, de jilţurile puterii.

În plus, disputa internă care se profilează din ce în ce mai vizibil în interiorul USL în tot mai multe judeţe ale ţării, printre care şi Timişoara, dovadă pentru acest fapt stând inclusiv insinuările făcute de primarul Nicolae Robu în răspunsul său prin referirile la cine a fost locomotiva electorală a USL la alegerile din judeţul Timiş şi din Timişoara, implicit, denotă nimic altceva decât lipsa de interes real a aleşilor USL faţă de problemele grave cu care se confruntă în acest moment cetăţenii şi excesiva preocupare faţă de chestiunile care ţin de împărţirea ţării, a fiecărui oraş în parte, în zone de influenţă partinică, în scopul unei mai facile recompensări a clientelei politice.

Lipsa de viziune şi incompetenţa crasă manifestată de cei care se pretind a fi responsabili cu reorganizarea administrativ-teritorială a României şi cu înfăptuirea în pripă a regionalizării sunt justificate, aşadar, de o excesivă preocupare pentru trasarea cât mai grabnică a unor graniţe care să împartă ţara nu pe criterii argumentate, solide şi judicioase, derivate din analiza profundă a unor realităţi de ordin economic, ci pe criterii de putere şi de afiliere politică.

În aceste condiţii, Forţa Civică Timiş îi îndeamnă pe toţi timişorenii să rămână vigilenţi şi să îşi exercite şi pe mai departe cu determinare spiritul civic şi dreapta măsură atât de caracteristice spiritului bănăţean, astfel încât să nu îngăduie confiscarea unor valori şi libertăţi cetăţeneşti esenţiale. Să nu permitem actualilor reprezentanţi ai puterii, oricare ar fi ei, joaca iresponsabilă cu destinele României şi cu felul în care sunt structurate şi implementate strategiile economice, sociale şi politice ale viitorului.

Reamintim o dată în plus, în final, primarului Nicolae Robu că, în calitatea Domniei Sale de ales local, se află pus ÎN SLUJBA cetăţenilor, şi nu doar în fruntea cetăţenilor din Timişoara. Din această poziţie, îi revine ca datorie de onoare inclusiv obligaţia de a li se adresa cuviincios şi nesfidător acestora, la solicitările care îi sunt adresate, şi de a face uz de prezumţia de onestitate, la care pesemne că edilul, prin excesiva exersare a mecanismelor minciunii, neîncrederii reciproce şi compromisului pe care le presupune, inclusiv la nivel local, funcţionarea unei alianţe cum este USL-ul, a renunţat demult să mai facă apel.   

Biroul de presă
Forta Civica Timiş